Kurumsal | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org


Ç.D.M.B. Üyesi

Ç.D.M.B. Üyesi

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği üyesi,


Mustafa Kemal Atatürk’ün izindedir, ilke ve devrimlerini savunur.

Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyet seviyesine getirmeye ve ileriye götürmeye çalışır.

Demokrasi çizgisini korur ve geleceğe taşır.

İnsan haklarını savunur, İnsan Hakları Bildirgesi’nden yola çıkarak insanı önemser. 

Ulusal ve uluslararası barışın devamını önemser, barış için mücadele eder. 

Sürdürülebilir bir dünya, yaşanabilir bir gelecek için tüm olanaklarını kullanır. 

Toplumsal etik değerleri önemser.

Hak ve adalet odaklıdır. Bireysel ve toplumsal adalet çizgisinde tutum sergiler.

Mesleğinin gelişimi için çalışır.

Örgütsel bütünlüğünü önemser.