Projeler | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

Projeler

STRATEJİK İŞ LİDERLİĞİ

Dijital teknoloji, bugüne kadar yaptıklarımızdan farklı yeni bir misyon yüklüyor bize. Artık işletmelerin güven duyulan danışmanları olarak finansal ve finansal olmayan bilgi ve raporlamalarla iş dünyasına değer sunacağız, katkı vereceğiz. Bilgi ve deneyimlerimizle işletmelere sürdürülebilirlik stratejileri önereceğiz, yol göstereceğiz. Bu çerçevede sertifika programlarıyla yetkinliklerimizi arttıracağız.
Detaylı İncele

UZMANLIK ALANLARI

Yeni misyonumuza uygun olarak çeşitli uzmanlıklar kazanmak üzere, eğitim programları açacağız bu şekilde alan ve sektör bazında uzmanlar olarak, iş dünyasına değer sunacağız. Sempozyumlar, eğitimler, seminerler, farkındalık çalışmaları ve sertifikalarımızla daha da güçleneceğiz. Mesleğimizin sürekli gelişimine inancımızla geleceğe yürüyoruz.
Detaylı İncele

GÜÇLÜ MESLEK AĞLARI

Mesleğine yıllarını vermiş usta meslek mensuplarının, emeklilik süreçlerinde genç üyelere bilgi ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayarak bu konuda önderlik eden üyelerimize “Meslek Onuru” ödülü vereceğiz. Bu ustalarımızın, genç üyelerimize mentorluk yapmalarını sağlayacağız. Farklı uzmanlık alanları ve teknolojik ihtiyaçlarla ilgili olarak mesleki ağlar oluşturacağız ve bu mesleki ağlar içerisinde bilgi paylaşımını sağlayacağız.
Detaylı İncele

MESLEKTE DİJİTALLEŞMENİN YÖNETİMİ

Yaptığımız işlerin mobil ve bulut sistemlerde hayata geçerek işimizi kolaylaştırmasını sağlayacak, çağın gereği olan dijital iş yapma, yapay zeka ile yönetme, vb. konularda bilgilenmemizi ve uygulamaları gerçekleştirmemizi sağlayacak teknoloji eğitimleri vereceğiz. Dijital CFO’luk, sanal/bulut ofis kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Yeni misyonumuza uygun olarak bulut sistemler, blockchain, veri madenciliği vb. konularda eğitim pro
Detaylı İncele

EMEĞE DAYALI ÜCRET TARİFESİ

Emeğimizin karşılığını tam ve doğru bir şekilde almak için Emeğe Dayalı Ücret Esaslarını hayata geçireceğiz. Emeğe Dayalı Ücret Esaslarını hazırladık. Bakanlığa sunduk. Takipçisi olacağız.
Detaylı İncele

AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ

Uluslararası düzeyde hizmet veren meslek mensubu... Uluslararası akreditasyon anlaşmaları ve eğitimleriyle hizmetlerimizi ülke sınırlarının dışına taşıyacağız.
Detaylı İncele

MESLEĞİMİZ GENÇLERLE, GELECEĞE UMUT OLUYOR.

Yarınımız gençler, yollarına ışık tutuyoruz. İş hayatına atılırken, özel eğitim programımız ve danışmanlığımız ile sizi daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Gençlerin denetim hakkının önündeki engeller tamamen kaldırılıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
Detaylı İncele

TÜRMOB KURULLARINDA 4/5’e HAYIR!

Üreten Yönetimler, Demokratik İlkelerimiz için susmayacağız. TÜRMOB Kurullarındaki adaletsiz temsil sistemini kaldırmak için mücadelemizi sürdürerek, Türkiye genelinde yaklaşık 110.000 SMMM’nin 4 kişi ile, 5.000 YMM’nin 5 kişi ile temsil edildiği adaletsiz temsil’ e son vermek için mücadele edeceğiz.
Detaylı İncele

ÖNCE İNSAN

İş ve sosyal hayatlarımızın dengede olduğu bir yaşam aslında toplumsal mutluluğumuzun da göstergesidir. Bu düşünce temelinde mesleğimiz için mücadele ediyor, projeler üretiyoruz. Biz her zaman ÖNCE İNSAN diyoruz.
Detaylı İncele