Projeler | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

MESLEKTE DİJİTALLEŞMENİN YÖNETİMİ

MESLEKTE DİJİTALLEŞMENİN YÖNETİMİ

MESLEKTE DİJİTALLEŞMENİN YÖNETİMİ

Dijital Platformlarda Geleceğe Hazırız

Yaptığımız işlerin mobil ve bulut sistemlerde hayata geçerek işimizi kolaylaştırmasını sağlayacak, çağın gereği olan dijital iş yapma, yapay zeka ile yönetme, vb. konularda bilgilenmemizi ve uygulamaları gerçekleştirmemizi sağlayacak teknoloji eğitimleri vereceğiz.

Dijital CFO’luk, sanal/bulut ofis kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız.

Yeni misyonumuza uygun olarak bulut sistemler, blockchain, veri madenciliği vb. konularda eğitim programları sunarak teknolojinin sağladığı açılımları, meslek hayatımızda kullanma ve değerleme olanakları geliştireceğiz.