Medya | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

Sosyal Medya

Mesleğin geleceğini birlikte kuralım. Teknolojiyi fırsata, yeni hizmet alanlarını avantaja çevirmek elimizde. Başarıya HEP BİRLİKTE ulaşılır.
''
Bilgimizle, iş yaşamına değeriz. Değerimiz HEP BİRLİKTE artar.
''
Bugüne kadar hak ettiğimiz yaşam standardı için birlikte mücadele verdik. Mücadelemiz HEP BİRLİKTE yaşar.
''
Değişimin önünde durulmaz. Bilgiyi hep birlikte ürettik, hep birlikte öğrendik.
''
Çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı, hep birlikte düşünüyoruz.
''
Ülkenin geleceğine hep birlikte sahip çıkıyoruz.
''
Birlikte yazdığımız SEVDA TÜRKÜMÜZÜ, hep bir ağızdan söyleyeceğiz.
''
Başkan adayımız Erol Demirel ve tüm Çağdaş Demokratlarla yolumuz açık olsun. Geleceği birlikte kuracağız.
''
Ulusal ve Uluslararası alanda uzmanlaşan, sürekli gelişen bir meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #mesleksaygınlığımızla
Eğitimlerimizle bulut sistemleri, blockchain ve veri madenciliği konularında uzmanlaşan meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #geleceğehazırız
Biz Buradayız: İş hayatına atılırken, eğitim ve danışmanlığımızla daha özgüvenli, daha hazırlıklı genç meslektaş... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Zor durumlarda dayanışmayı en iyi şekilde gösteren meslektaş... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Yapacağımız işbirlikleri sayesinde ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan kadın meslektaş... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: E-Enstitü ile dilediğiniz yer ve zamanda mesleki gelişim... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Teknoloji ve bilgi paylaşımı için yatırımlarımız... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Doğru bilgiye, doğru kaynaktan, uzman yorumuyla ulaşan bir meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Ortak akıl ve birliktelikle gelişen bir meslek... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #mesleksaygınlığımızla
Ailesinin ve çocuklarının yanında hayata umutla bakan mutlu meslektaş... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #önceinsan
Kurulacak meslek ağları sayesinde bilgiyi ve kazancı paylaşan meslek mensupları... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #mesleksaygınlığımızla
Biz Buradayız: Hizmet akdi ile çalışan meslektaşlarımızın haklarının savunucusuyuz. #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Uluslararası anlaşma ve eğitimlerle ülke sınırlarını aşan bir meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: “Ücret Yarışı”nı değil, “Kalite Yarışı”nı yaşayan bir meslek... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Emeğimizin karşılığını hakkettiğimiz şekilde aldığımız bir meslek... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Sürekli mesleki eğitimle geleceğe yol alan, daha büyük fayda ve değer sunan bir meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Biz Buradayız: Yorumlayan, yönetim danışmanlığı yapan, risk ve fırsatları raporlayan, fayda ve değer sunan bir meslek mensubu... #bizburadayız #çdmb #busevdabitmez
Mobil, bulut, yeni çağın dijital sistemleri ve yapay zeka kullanımıyla daha verimli daha az zahmetli bir meslek...
#bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #geleceğehazırız
Stratejik konulardaki iş liderlikleriyle, akıl veren, yol gösteren meslek mensubu...
#bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #mesleksaygınlığımızla
Geleceğe umutla bakan, mutlu bir meslektaş...
#bizburadayız #çdmb #busevdabitmez #önceinsan