Mesajlar | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

İSMMMO Başkanı Erol DEMİREL Mesajı

Değerli meslektaşlarım;

Muhasebe mesleği dünyanın en kadim mesleklerinden biri.

Bizler Mali Müşavirler genellikle söylendiği biçimiyle; yalnızca işletmelerin finansal raporlarını hazırlamak ve kamusal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamakla kalmayız. Aynı zamanda onlara tahsis edilen kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığı açısından da analiz, değerlendirme ve yorum yaparak doğru kararlar alınmasına destek oluruz.

Yeterliliklerimizin bu yönüyle kamu çıkarlarının korunması açısından çok önemli bir fonksiyonu yerine getiririz. Bu yetenek ve yeterliliğimizle; topluma ve işletmelere değer katan meslektaşlar olarak bu değerden yararlanan herkesten hak ettiğimiz mesleki saygınlığı beklemek ve yarattığımız değerin karşılığını tam olarak aldığımız bir yaşamı istemek en doğal hakkımızdır. 

Dijitalleşme mesleğimiz dahil bütün alanlarda iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak Müşterilerimizin ve kamusal beklentilerin yönü de değişiyor. 

Bugün bu beklentileri dikkate alarak yetkinliklerimizi ve hizmet çeşitliliğimizi arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Mesleki yelpazemizin her katmanında faaliyette bulunan meslektaşlarımızın gücünü ve güvenini arttırarak, müşterilerinin karar süreçlerinde yer alan, danışılan bir konumda olabilmeleri en büyük hedefimizdir. 

ÇDMB olarak ülkemizin ve mesleğimizin çıkarlarını birbirinden ayrı görmedik. Ekonomik ve sosyal anlamda mutlu olmayan bir ülkede yalnızca meslek mensupları olarak mutlu olamayacağımızı biliyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla çalıştık.  Mesleğimizin günü birlik sorunlarını kullanarak popülizm yapmadık. Bir taraftan acil sorunların çözümü için çalışırken diğer taraftan yapısal sorunlarla mücadele ettik. Geleceği kurgulayıp çözümler ortaya koyup projeler ürettik.

Mesleki ve toplumsal yaşamda sürdürülebilirliği esas alıyor, güven ve kalitenin sürdürülebilirliğin yanı sıra mesleki saygınlığın geliştirilmesinde de çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Sorumluluğumuzun çok büyük olduğunun bilincinde olarak çalışıyoruz ve çalışacağız. ÇDMB bugüne kadar hep ileriye baktı ve mesleğin geleceğini planladı ve konuştu. Eğitimler, seminerler, sempozyumlar, webinarlar, toplantılar, söyleşilerde hep daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştı.

Ücret üzerinden yapılan rekabetin kalite üzerine taşınması ile müşteri dağılım dengesinde etik, güven ve kaliteyi sağlama, sürdürülebilir bir faaliyet hedefiyle hizmet çeşitliliğinin yanı sıra verimlilik ve yetkinliklerimizi de arttırarak iş alanlarımızı genişletme ile birlikte hizmetlerimizi uluslararası alana taşıma yönündeki çalışmalarımız ivmelenerek etkisini gösterecektir.

Düzenleyici kurumlardan kaynaklanan yapısal sorunlarımız için daha görünür ve kararlı bir duruş çizgisinde mücadele etmenin gereği ve önemi ortadadır. Kamu yararına ve bu anlamda mesleğimizin değerine inanan her kurum ve kişi bu mücadeleye kulak vermek ve gereğini yapmak zorundadır.

Bir nefer olarak her zaman meslek mensubunun hayatını kolaylaştıracak, iş hayatına değer katacak projelerin içinde oldum Bundan böyle de en büyük hedefim meslektaşımızın hak ettiği refah, güven ve saygınlığının geliştirilmesi için sizlerin gücünü yanıma alarak çalışmak olacaktır.

Yaptığımız iyi şeylerin gücünü yanıma alarak ve eksikliklerden ders çıkararak yol yürüdüm. 

ÇDMB’nin insan ayrımı yapmayan, kimseyi ötekileştirmeyen, tek başına kurtuluşun olmayacağına inanan, aydınlığı ve bilimi önceleyen anlayışı çalışmalarımıza yol göstermeye devam edecektir.

NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORSAN HANGİ YOLDAN GİTTİĞİNİN ÖNEMİ YOKTUR.