Projeler | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

SÜREKLİ MESLEKİ EĞİTİM

Mesleğimiz Eğitimle Var

Meslek kültürümüzün gelişmesinde eğitim, en önemli önceliğimiz oldu. 

Artık sürekli gelişen dünyada daha güçlü olabilmek için Sürekli Mesleki Eğitim’e hazırlanıyoruz. 

Hazırlıklarımızı tamamladık, uygulamaya geçiyoruz.

Eğitim birimlerimizde ve E-Enstitü’de düzenleyeceğimiz ücretsiz eğitimlerle, 

meslektaşlarımıza katma değer sunan çeşitli uzmanlık ve sektörel eğitimlerimizi daha çok meslektaşımıza ulaştıracağız.