Projeler | İstanbul CDMB | istanbulcdmb.org

HİZMET KALİTESİ MESLEK KARARI

HİZMET KALİTESİ MESLEK KARARI

HİZMET KALİTESİ MESLEK KARARI

Hedefimiz Daha Yüksek Hizmet Kalitesi

Verdiğimiz hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar ile meslek firmalarımızın sürekliliği doğrultusunda, kurumsal bir anlayışla sunulmasını sağlamak üzere Meslek Kararımızı çıkardık, yönlendirici rehberi hazırladık.

Artık mesleğimiz, “ücret yarışı”nı değil, “hizmet kalitesi yarışı”nı yaşayacak.